ຊາວຫນຸ່ມເປັນແບບຢ່າງທີ່ສະຫຼະເວລາເພື່ອສັງຄົມໜ້າຊົມເຊີຍ

ຕົ້ນເດືອນ ພືດສະພາ 2020 ຂໍຍ້ອງ ຍໍຊົມເຊີຍ ນຳພາລະບົດບາດທີ່ນ້ອງໃດ້ເຮັດເພື່ອສັງຄົມ ຕາມແຮງແລະສັດທາຂອງຕົນ ສ່ວນ ຂໍ້ມູນ ຂໍອະໄພ ບໍ່ໃດ້ລົງສຳພາດຕົວຈິງ, ຂໍອະໄພ ນຳນ້ອງ ຊາຍ ພອນສະຫວັນ ຫາກສົນໃຈ ຕິດແທບ ຊີວິດ ພອນສະຫວັນ ແມ່ນໃຫ້ລົງສຳພາດຕົວຈິງ ໃນການ ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງ ທ ພອນສະຫວັນ, ພອນສະຫວັນເປັນນັກສຶກສາ ທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ມຊ ຄະນະອັກສອນສາດ ຂະນະດຽວກັນ ເປັນຊາວຫນຸ່ມບ້ານ ທີ່ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການບ້ານ, ໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ 19 ພອນສະຫວັນ

ຖືເປັນຫນຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມາກັບພອນສະຫວັນສ່ວນໂຕ ຄືເປັນຜູ້ລົງພື້ນຖານ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກັບ ຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ ຄູສອນ ໃຫ້ນັກຮຽນຕາມເຮືອນ .ເປັນຍາມ ແນະນຳຄວາມຮູ່ດ້ານໂຄວິດ ລົງໃຫ້ຄຳປຶກສາຕາມຮ່ອມຊ່ວຍຕ່າງໆ ໂດຍ ບໍ່ຫວັງຕອບແທນໃດ ໆ ທັງຊິ້ນ, ນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ອາຍຸ 20 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານ ຫົວຂົວ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງ ເປັນບຸກຄົນຫນື່ງທີ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໂດຍການຊອກຫາປະສົບການ ລົງຕິດແທບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຫມູ່ບ້ານ ໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນ ໃຊ້ເວລາວ່າງ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ