ຄົບກັນດ້ວຍເງີນສຸດທ້າຍເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປຍ້ອນເງີນໝົດ

ຄົນທີ່ຄອຍຢູ່ຂ້າງເຮົາໃນມື້ທີ່ມີທຸກຢ່າງ
ແລະ ພໍທຸກຢ່າງພັງລົງບໍ່ເຫຼືອແມ້ກະທັ້ງເງິນ ເຂົາກໍຈະບໍ່ໜີເຮົາໄປໃສ
ໃນມື້ທີ່ເຮົາຕົກຕໍ່າລົງ ກໍປຽບສະເໝືອນວັນແຫ່ງການວັດໃຈຄົນ
ວ່າເຮົາຈະເຫຼືອໃຜທີ່ຄອຍຢູ່ຂ້າງໆເຮົາແດ່

ໃຜທີ່ຄອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ ໃນມື້ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາໄດ້
ຖ້າມື້ນັ້ນມາຮອດ ແລະ ເຂົາຍັງຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າ
ມື້ນັ້ນຈະເປັນມື້ທີ່ເຈົ້າໂຊກດີທີ່ສຸດ
ເມື່ອຮັ່ງມີລາກຫຼາຍມິດໝາຍເບິ່ງ ເມື່ອມົວໝອງມິດເບິ່ງຄືໝູໝາ

ເພາະເມື່ອເຮົາຮັ່ງມີຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຕ່າງຊື່ນຊົມ ແລະ ເຂົ້າຫາເພື່ອອາໄສເພິ່ງພາ
ແຕ່ເມື່ອເຮົາເກີດບັນຫາຂຶ້ນ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຕ່າງຕີຕົວອອກຫ່າງ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ
ດັ່ງນັ້ນຈະມີຈັກຄົນທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເງິນນ້ອຍກ່ວາຄວາມຮັກທີ່ມີໃຫ້ຄົນຄົນໜຶ່ງ
ຄົບດ້ວຍເງິນ ເງິນໝົດເຂົາກໍ່ໄປ…ຄົບດ້ວຍໃຈ ມີຫຍັງເຂົາກໍ່ຢູ່

ເງິນຄືສິ່ງມີຄ່າທີ່ຫຼາຍຄົນຕ່າງຕ້ອງການ
ຫາກເຮົາບໍ່ມີເງິນປານນີ້ເຮົາຄົງອົດຕາຍໄປແລ້ວ
ເພາະມະນຸດນັ້ນ ຢູ່ລອດໄດ້ກໍເພາະເງິນ
ຫຼາຍໆຄົນຄືຊິເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳສຸພາສິດທີ່ວ່າ