ນະມັດສະການພຣະທາດສາມປາງ

ວັນທີ 09 ມັງກອນ 2020 ອອກໃໝ່ 15 ຄ່ຳ ເດືອນຍີ້ລາວ ພສ 2563 ເປັນບຸນນະມັດສະການທາດສາມປາງ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ, ພຣະທາດສາມປາງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂນນຍາງ (ຄຸ້ມບ້ານທາດ) ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງສຸຂຸມາ

ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ປະມານ 13 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກນະຄອນປາກເຊ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ປະມານ 72 ກິໂລແມັດ, ທຸກໆປີ ໃນມື້ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນຍີ່ ຊາວບ້ານຊາວເມືອງຈະພາກັນຈັດພິທີບຸນນະມັດສະການສະເຫຼີມສະຫຼອງພຣະທາດສາມປາງຂຶ້ນ,

ພຣະທາດສາມປາງ ເປັນຜາສາດຫີນສາມຍອດ ເຊິ່ງໃນອະດີດສະຖານທີແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ແມ່ນໄດ້ຫລົ້ມສະຫຼາຍໃນຍຸກແຫ່ງອາຣິຍະທັມຂອມ ເມື່ອກ່ອນແມ່ນມີການນັບຖືຮິນດູ ແລະພຣະທາດສາມປາງອາດແມ່ນຖາວອນວັດຖຸຂອງເທວະສະຖານ

ເປັນບ່ອນສະຖິດຫລືຕົວແທນຂອງພະຊີວະ, ພະວິສະນຸ ແລະ ພະພົມ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້. ພຣະທາດສາມປາງ ເປັນພຣະທາດທີ່ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ ສັດຕະວັດທີ 12 ເຊິ່ງສ້າງບໍ່ສຳເລັດ ໂດຍຕັ້ງລຽງກັນເທິງແທ່ງຫີນ, ສັນນິຖານວ່າ: ສຸພາທາ ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງບູຮານຄະດີໄດ້ສັນນິຖານວ່າ:

ສຸພາທາ ອາດແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນກັບ ທິວາກາ ຮາປັນດິຕາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງເຈົ້າຊີວິດ ຫີນສີລາຈາຣຶກ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫໍທີ່ມີໜັງສືຂຽນໄວ້ທັງ 4 ດ້ານ ສັນນິຖານວ່າ: ມານດາຂອງພຣະອົງເປັນຄົນງາມ ແລະ ເປັນຜູ້ເກັ່ງທາງດ້ານອັກສອນສາດ ກໍ່ຄື ທາງດ້ານກາບກອນ.

ຫີນສີລາຈາຣຶກໄດ້ບັນທຶກເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໜັງສືຈາຣຶກຫີນສີລາ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງປະຫວັດສາດຂະແມ ຫຼື ກຳປູເຈຍໃນປັດຈຸບັນ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນປິດສະໜາ ເຊິ່ງຫາຄຳຕອບຍັງບໍ່ໄດ້ເທື່ອວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ສ້າງກັນແທ້

ຫຼືເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ ? ເພາະເປັນພຽງການບອກເລົ່າປາກຕໍ່ປາກຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ, ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າ ພຣະທາດສາມປາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ບູຮານທີ່ພວກຂອມສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການນຳພາ ຂອງສາມອ້າຍນ້ອງ ຜູ້ທີ 1 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລໍ, ຜູ້ທີ 2 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລິເກຍ,

ຜູ້ທີ 3 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລະລິເມຍ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຫາສາເຫດມາສະຫຼຸບບໍ່ໄດ້ເທື່ອວ່າແມ່ນໃຜສ້າງກັນແທ້ ຕ້ອງອາໄສຜູ້ເກີດໃຫມ່ໃຫຍ່ລຸນ ຈະໄດ້ສຶບຄົ້ນແລະສຶກສາ ແລະຮັກສາມູນມໍລະດົກນີ້ໃຫ້ຫມັ້ນຄົນຕໍ່ໄປ. ຂອບໃຈຮູບຈາກພຣະ : Chitthavong Sengkeo , ນຳສະເໜີໂດຍ : Art and Culture of Laos