ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄດ້ລົ້ມທັບໃສ່ຮູບປັ້ນຊ້າງຫນ້າວັດ

ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນຈະມີພະຍຸພັດເຂົ້າມາ ເຮືອນໃດ ວັດໃດ ເຮືອນໃຜ ສຳນັກງານອົງກອນໃດ ທີມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ທີເກົ່າແລະໂດກແລ້ວ ຄວນຮີບຕັດຫງ່າແດ່ເດີ…, ຫນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ ຕົ້ນຫຳງົວ ທີຫນ້າວັດອົງຕື້ ມະຫາວິຫາຣ ໄດ້ລົ້ມທັບໃສ່ຮູບປັ້ນຊ້າງ ແລະ ກຳແພງດ້ານເຫນືອ (ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້) ເຮັດໃຫ້ຊ້າງຫັກ ກຳແພງແຕກແລະເປ່ເພຫລາຍເຕີບ.

ພາຍຸລົມແຮງຄືນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຫໍາງົວຫນ້າວັດອົງຕື້ ລົ້ມທັບໃສ່ຮູບປັ້ນຊ້າງ ແລະ ກຳແພງດ້ານເຫນືອ ເປ່ເພຫລາຍເຕີບ. ມື້ຄືນວັນທີ 10/05/2020 ປະມານເວລາ 22:30 ໂມງ ເກີດມີພະຍຸລົມແຮງພັດເຂົ້າຫຼາຍເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນນີ້ສະເພາະເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຮັດເຮືອນບາງຫລັງຫລັງຄາເປີດອອກ ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມ.