ກຸ່ມໄວລຸ່ນລວມໂຕກັນແຂ່ງລົດທີ່ບຶງທາດຫຼວງ

ກາງເດືອນ ພືດສະພາ 2020 ມີກຸ່ມໄວລຸ່ນ
ໄປຂີ່ລົດຈັກລວມໂຕກັນເປັນກຸ່ມແກ໊ງທີ່ບຶງທາດຫຼວງ
ເຊີ່ງກໍ່ຄວນລະວັງເພາະອາດເກີດອຸບັດຕິເຫດຂື້ນມາໄດ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາບທັງໝົດນີ້ເປັນພາບທີ່ໄດ້ຈາກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຫດການ
ເເຊຮຢ່າງມີສະຕິເດີ