ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງເສັ້ນທາງ ຊະນະຄາມ-ປາກລາຍ

ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ ທ່ານໃດຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງ ຊະນະຄາມ(ວຽງຈັນ) – ປາກລາຍ(ໄຊຍະບູລີ) ຕອນນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເດີ ຂໍໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ເດີນທາງໃຫ້ລະມັດລະວັງ ພາບວັນທີ 13/1/2020 ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ: Souphab Hongsa, ຕ້ອງໄດ້ລະວັງໃນການເດີນທາງຕິດຕາມສະພາບເສັ້ນທາງຕະຫຼອດເພາະຄວາມປອດໄພຕ້ອງມາກ່ອນ ເຊີ່ງເສັ້ນທາງນີ້ຍັງມີການສ້ອມແປງຢູ່ຍັງບໍທັນສົມບູນເທື່ອແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະວັງກັນໃນການເດີນທາງບໍ່ຕ້ອງປະໝາດເດີ້ອາດເກີດອຸບັັດຕິເຫດໄດ້, ຕອນນີ້ເສັ້ນທາງຍັງມີການສ້ອມແປງຈຶ່ງຍັງບໍ່ສະດວກໃນການສັນຈອນເທົ່າທີ່ຄວນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະຕິໃນການຂັບຂີ່ລະວັັງຕົວເພາະອາດເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້