ຍິງປືນຂື້ນຟ້າອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

ຢຸດຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າເພາະເຈົ້າອາດຂ້າຄົນໄດ້, ການຍິງປືນຂຶ້ນຟ້າ ເມືີ່ອຍິງອອກໄປ ສຳລັບປືນ 9 ມມ.. ຄວາມໄວຂອງລູກກະສຸນປືນຄື: 1080 ກມ/ຊມ(300m/s) ກະສູນລູກປືນຂຶ້ນໄປໄດ້ສູງເຖິງ 3-4 ກມ (ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງ 26,5 ວິນາທີ) ກະສຸນເດີນທາງໄດ້ໄກເກືອບ 4 ກມ ຖ້າໂຊກຮ້າຍໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າສະຫລອງຈະມີຄົນຕາຍໂດຍທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ